Ліцензії та сертифікати

 

Надання послуг електронного цифрового підпису державним органам та установам згідно чинного законодавства можливо тільки акредитованим центром сертифікації ключів (АЦСК).

Акредитація ЦСК - процедура документального засвідчення компетентності ЦСК здійснювати діяльність, пов'язану з обслуговуванням посилених сертифікатів відкритих ключів.

Надання послуг ЕЦП контролюється спеціальними державними органами.

Вживання ЕЦП передбачає використання спеціального програмного, апаратного чи апаратно-програмного забезпечення, яке реалізує криптографічні алгоритми. Такі засоби повинні проходити обов'язкову експертизу під контролем Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (ДССЗЗІ). При успішному проходженні експертних випробувань ДССЗЗІ видає експертний висновок на даний технічний зразок.

Тільки засіб, що має експертний висновок, може вважатися «надійним засобом ЕЦП» (як це визначено законом України «Про електронний цифровий підпис») і застосовуватися АЦСК або його користувачами.

ЦСК Генеральної прокуратури України використовує спеціальний програмний комплекс «Система криптографічного захисту інформації« Шифр-X.509 »», який має експертний висновок ДССЗЗІ України.

Для захисту інформації, яка обробляється в ЦСК, створюється комплексна система захисту інформації (КСЗІ). Створення КСЗІ здійснюється ліцензованими організаціями та під контролем ДССЗЗІ. Перед початком експлуатації в ЦСК має бути проведена державна експертиза КСЗІ. При позитивних результатах експертизи ДССЗЗІ видає Атестат відповідності на дану КСЗІ.

ЦСК, який задовольняє всьому комплексу вимог в області ЕЦП, криптографічного та технічного захисту інформації може пройти процедуру акредитації. Акредитацію ЦСК проводить Центральний засвідчувальний орган - кореневий орган в національній системі ЕЦП. За результатами дослідження ЦСК та проведення випробувань приймається рішення про акредитацію ЦСК.

Акредитованому ЦСК видається Свідоцтво про акредитацію.

Список приєднаних файлів: