Ліцензії та сертифікати

 

Надання послуг електронного підпису державним органам та установам згідно чинного законодавства можливо тільки Кваліфікованим надавачам електронних довірчих послуг (КНЕДП).

Акредитація ЦСК - процедура документального засвідчення компетентності ЦСК здійснювати діяльність, пов'язану з обслуговуванням посилених сертифікатів відкритих ключів.

Надання послуг ЕП контролюється спеціальними державними органами.

Вживання ЕП передбачає використання апаратно-програмного або апаратного пристрію чи програмного забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису чи печатки, та/або перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису чи печатки.

Кваліфікований сертифікат відкритого ключа - сертифікат відкритого ключа, який видається кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом і відповідає вимогам Закону України "Про електронні довірчі послуги".

КНЕДП ОПУ використовує спеціальний програмний комплекс «Система криптографічного захисту інформації «Шифр-X.509»», який має експертний висновок ДССЗЗІ України.

Для захисту інформації, яка обробляється в ЦСК, створюється комплексна система захисту інформації (КСЗІ). Створення КСЗІ здійснюється ліцензованими організаціями та під контролем ДССЗЗІ. Перед початком експлуатації в ЦСК має бути проведена державна експертиза КСЗІ. При позитивних результатах експертизи ДССЗЗІ видає Атестат відповідності на дану КСЗІ.

ЦСК, який задовольняє всьому комплексу вимог в області ЕП, криптографічного та технічного захисту інформації може пройти процедуру акредитації. Акредитацію ЦСК проводить Центральний засвідчувальний орган - кореневий орган в національній системі ЕП. За результатами дослідження ЦСК та проведення випробувань приймається рішення про акредитацію ЦСК.

Акредитованому ЦСК видається Свідоцтво про акредитацію.

Список приєднаних файлів: