Нормативна база

 

Діяльність в сфері ЕП регламентується такими нормативно-правовими актами:

  • Закон України "Про електронні довірчі послуги"
  • Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг"
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 р. № 992 "Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг"
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1057 "Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання"
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 749 "Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності"
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 р. № 775 "Про затвердження обов’язкових вимог до Довірчого списку"
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. № 821 "Про затвердження Порядку зберігання документованої інформації та її передавання центральному засвідчувальному органу в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг"
  • Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 18 грудня 2012 р. № 739 "Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 2013 р. за № 108/22640
  • Порядок ведення реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 05.11.2018 №3440/5. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2018 р. за № 1253/32705