Термінологія

Найбільше вживані терміни та скорочення в сфері ЕЦП

 

Електронний цифровий підпис

ЕЦП

вид  електронного  підпису, отриманого  за  результатом  криптографічного  перетворення набору електронних  даних,  який  додається до цього набору або логічно з ним поєднується  і  дає  змогу  підтвердити  його  цілісність  та ідентифікувати підписувача.

Відкритий ключ

 

параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису

Компрометація  особистого  ключа

 

будь-яка подія та/або дія, що призвела або може призвести до несанкціонованого використання особистого ключа

Носій ключової інформації

НКІ

спеціальний, захищений від неконтрольованого доступу носій інформації, що містить один чи декілька ключів шифрування або електронного цифрового підпису

Особистий ключ

 

параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового  підпису,  доступний  тільки підписувачу.

Позначка часу

 

сукупність електронних даних, створена за допомогою технічних засобів та засвідчена електронним цифровим підписом центру сертифікації ключів, яка підтверджує наявність електронного документа (електронних даних) на певний момент часу

Програмно-технічний комплекс

ПТК

апаратні, апаратно-програмні та програмні засоби центру сертифікації ключів, що забезпечують виконання функцій, пов'язаних з наданням послуг електронного цифрового підпису

Сертифікат відкритого ключа

 

електронний документ,  виданий  центром  сертифікації  ключів,  який засвідчує чинність і належність відкритого  ключа  підписувачу.

Список відкликаних сертифікатів

СВС

перелік блокованих та скасованих сертифікатів, що  формується та розповсюджується центром сертифікації ключів

Центр реєстрації

ЦР

представництво (філія, підрозділ) центру сертифікації ключів, яке здійснює реєстрацію підписувачів

Центр сертифікації ключів

ЦСК

організація, що надає послуги електронного цифрового підпису та засвідчила свій відкритий ключ у центральному засвідчувальному  органі