Стати користувачем КНЕДП/АЦСК

Користувачі електронних довірчих послуг - підписувачі, створювачі електронних печаток, відправники та отримувачі електронних даних, інші фізичні та юридичні особи, які отримують електронні довірчі послуги у надавачів таких послуг відповідно до вимог законодавства.

Підставою для того щоб стати користувачем КНЕДП/АЦСК ГПУ є подача заяви за умови посадової приналежності особи до правоохоронних органів.

Особа, яка подала заяву, стає користувачем КНЕДП/АЦСК з моменту його реєстрації та формування їй першого стартового сертифікату. Надалі, в незалежності від того чи має користувач на даний момент діючий сертифікат чи ні, його реєстраційні дані, сформовані йому сертифікати і всі документи щодо зміни статусу сертифікатів зберігаються в КНЕДП/АЦСК, а у разі припинення діяльності КНЕДП/АЦСК передаються в Центральний засвідчувальний орган (ЦЗО) (є підрозділом Міністерства юстиції України). Згідно з вимогами Закону України «Про електронні довірчі послуги» ці дані повинні зберігатися протягом терміну, не меншого, ніж встановлений для електронних документів (або їх паперових аналогів), що можуть бути підписані користувачем за допомогою ЕП.

ЦСК та ЦЗО здійснюють заходи з надійного збереження особистих і службових даних користувачів, які були їм надані, та несуть відповідальність за їх захист від несанкціонованого доступу.

Для того, щоб стати користувачем ЦСК та приступити до використання ЕП необхідно пройти такі процедури:

  • реєстрація;
  • генерація ключів ЕП;
  • формування сертифікату відкритого ключа.