Інформація користувачу ЕЦП

 

Власник електронного цифрового підпису відповідає за збереження свого особистого ключа і його використання тільки їм особисто. Для того щоб гарантувати неможливість несанкціонованого використання свого ЕЦП, користувач повинен управляти статусом власного сертифікату.

Сертифікат може бути в наступних станах:

  • діючий;
  • блокований;
  • скасований.

Для зміни статусу сертифіката користувач повинен ініціювати відповідну процедуру блокування, скасування або відновлення після блокування.

Порядок здійснення процедур викладено в цьому розділі.