Повторна сертифікація

Сертифікат має обмежений строк чинності. Строк дії сертифіката користувача один рік. При закінченні строку дії сертифікат автоматично скасовується, одночасно втрачають свою чинність відповідні йому ключі ЕП.

Повторне формування сертифіката не потребує проведення реєстраційних дій, крім випадку зміни даних, що заносяться до сертифіката ключа.

У разі зміни даних, реєстрація проводиться в тому ж порядку, що і первинна реєстрація - особисто подається заява, але до неї додаються тільки документи, що містять відомості, в яких відбулися зміни.

Генерація нової пари ключів ЕП може проводитися користувачем на своєму робочому місці за допомогою прикладного програмного забезпечення ПЗ. За два тижні до закінчення терміну дії сертифіката ПЗ попереджає про це користувача і пропонує провести генерацію і сформувати новий сертифікат.

Повторне формування сертифіката на робочому місці можливе лише за наявності чинного сертифіката.

У разі згоди програма автоматично генерує ключі ЕП, зберігає їх на носії ключової інформації та відправляє самопідписаний запит на формування сертифіката в КНЕДП ОПУ.

Після формування в КНЕДП ОПУ нового сертифіката та його опублікування, попередній сертифікат скасовується/відкликається.

При наступному вході користувача в ПЗ нові ключі вводяться в дію.