Інструкції

Для використання електронного підпису необхідне програмне забезпечення та носії ключової інформації. Для налаштування програмного забезпечення на робочому місті користувача надаються інструкції. Інструкціїя з порядку поводження користувача з ключовими документами та носіями ключової інформації описує правила поводження з особистим носієм ключів ЕП для запобігання компрометації ключа ЕП. 

Для завантаження доступні інструкції посадових осіб центру реєстрації з детальним описом процесу реєстрації користувачів та генерації ключів користувачам.

Список приєднаних файлів: