Інформація користувачу ЕП

Власник електронного підпису відповідає за збереження свого особистого ключа і його використання лише особисто. Для того щоб гарантувати неможливість несанкціонованого використання свого ЕП, користувач повинен управляти статусом власного сертифіката.

Сертифікат може мати наступний статус:

  • чинний;
  • блокований;
  • скасований.

Для зміни статусу сертифіката користувач повинен ініціювати відповідну процедуру блокування, скасування або відновлення після блокування.