Про КЕП

Правовий статус кваліфікованого електронного підпису (КЕП) визначений Законом України "Про електронні довірчі послуги".

Згідно з Законом, КЕП - це удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа .

КЕП накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Приналежність такого підпису певній особі має бути підтверджена сертифікатом, виданим КНЕДП.

КЕП являє собою цифрову послідовність, що додається до файлу, в якому зберігається електронний документ (може бути й окремим файлом). Цифрова послідовність КЕП формується шляхом обчислення криптографічних функцій над файлом електронного документу за допомогою особистого ключа користувача, який накладає підпис. Така послідовність однозначно відповідає змісту файлу та особистому ключу користувача завдяки характеру криптографічних функцій, що використовуються, і тому може виступати повноцінним свідоцтвом факту засвідчення електронного документа власним підписом користувача.

КЕП забезпечує:

  • засвідчення того, що електронний документ підписаний саме тією особою, що зазначена;
  • неможливість для особи, яка створила підпис, відмовитися від факту підпису;
  • засвідчення того, що електронний документ не був змінений з моменту накладення підпису;
  • засвідчення часу, коли був створений документ за допомогою електронної позначки часу.