Про КНЕДП

Відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», кваліфікований надавач електронних довірчих послуг - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа - підприємець, яка надає одну або більше електронних довірчих послуг, діяльність якої відповідає вимогам цього Закону та відомості про яку внесені до Довірчого списку.

Кореневим органом національної системи електронного підпису, що в технічній сфері іменується інфраструктурою відкритих ключів (ІВК), є ЦЗО.

ЦЗО засвідчує сертифікати КНЕДП та ЗЦ. КНЕДП є ланкою другого рівня (ті, що засвідчуються ЦЗО) або третього рівня (ті, що засвідчуються відомчими ЗЦ) в державній ІВК і здійснює безпосередню роботу з користувачами.

КНЕДП ОПУ засвідчує свій відкритий ключ в ЦЗО і таким чином знаходиться на другому рівні ієрархії в національній системі ЕП. Мета діяльності КНЕДП ОПУ - надання послуг ЕП для співробітників правоохоронних органів у всіх сферах застосування ЕП, пов'язаних із службовою діяльністю.

Послуги ЕП надаються співробітникам правоохоронних органів для забезпечення роботи з електронними документами в спеціалізованих системах, наприклад Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Перелік кваліфікованих електронних довірчих послуг, що надаються Надавачем:

  • створення, перевірка та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
  • формування, перевірка та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки;
  • формування, перевірка та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу;

Окрім надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, Надавач надає консультаційні послуги за зверненням.

Надання вищезазначених послуг здійснюється Надавачем у відповідності до цього Регламенту та на підставі укладених Договорів.

Ключі клієнтів зберігаються на носіях ключової інформації.