Відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги» електронна довірча послуга - послуга, яка надається для забезпечення електронної взаємодії двох або більше суб’єктів, які довіряють надавачу електронних довірчих послуг щодо надання такої послуги. 

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа - підприємець, яка надає одну або більше електронних довірчих послуг, діяльність якої відповідає вимогам цього Закону та відомості про яку внесені до Довірчого списку.

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг є Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифри), яке виконує функції центрального засвідчувального органу (ЦЗО).

ЦЗО засвідчує сертифікати КНЕДП та ЗЦ. КНЕДП є ланкою другого рівня (ті, що засвідчуються ЦЗО) або третього рівня (ті, що засвідчуються відомчими ЗЦ) в державній ІВК і здійснює безпосередню роботу з користувачами.

КНЕДП ОПУ засвідчує свій відкритий ключ в ЦЗО і таким чином знаходиться на другому рівні ієрархії в національній системі ЕП. Мета діяльності КНЕДП ОПУ - надання послуг ЕП для співробітників правоохоронних органів у всіх сферах застосування ЕП, пов'язаних із службовою діяльністю.

Послуги ЕП надаються співробітникам правоохоронних органів для забезпечення роботи з електронними документами в спеціалізованих системах, наприклад Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Перелік кваліфікованих електронних довірчих послуг, що надаються Надавачем:

  • створення, перевірка та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
  • формування, перевірка та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки;
  • формування, перевірка та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу;

Окрім надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, Надавач надає консультаційні послуги за зверненням.