Перелік сфер, в яких дозволяється використання кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, сформованих надавачем

Сертифікати відкритого ключа, що формуються КНЕДП, використовуються для перевірки та підтвердження КЕП, який задовольняє вимогам щодо підпису, застосованого до даних в електронній формі, у той же спосіб, як власноручні підписи задовольняють вимогам стосовно документа на папері.

КНЕДП здійснює безоплатне обслуговування сертифікатів ключів, сформованих для органів прокуратури чи інших органів державної влади, їх посадових осіб та працівників для доступу до ІКС, власником/розпорядником яких є Офіс Генерального прокурора, у тому числі інформаційної системи «Система електронного документообігу органів прокуратури України».

Крім того, дозволяється використання Підписувачами, Створювачами електронної печатки вказаних сертифікатів ключів для доступу до інформаційних систем інших державних органів з метою виконання службових обов’язків, забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства, законодавства у сфері державної служби тощо.

Виданий КНЕДП сертифікат використовується для засвідчення чинності і належності відкритого ключа Створювачу електронної печатки, Підписувачу, автентифікації в електронних системах та системах електронного документообігу, для електронної взаємодії фізичних та юридичних осіб, яка потребує відправлення, отримання, використання та постійного зберігання за участю третіх осіб електронних даних, аналоги яких на паперових носіях повинні містити власноручний підпис чи печатку відповідно до законодавства.

КЕП, створений з використанням особистих ключів Підписувача (створювача електронної печатки) і відповідних їм сертифікатів, що формуються КНЕДП, за правовим статусом прирівнюються до власноручного підпису та печатки і можуть використовуватися в усіх сферах, де використовується власноручний підпис посадових осіб чи печатка.

Обмеження щодо використання кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, сформованих надавачем

КНЕДП має право встановлювати обмеження сфери використання сформованих ним сертифікатів ключів. Інформація щодо обмеження сфери використання застосовується відповідно до вимог законодавства, доводиться до Підписувача (Створювача електронної печатки, Заявника) та зазначається у сформованому КНЕДП сертифікаті ключа.