Нормативна база

Діяльність в сфері КЕП регламентується такими нормативно-правовими актами:

 • Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017р. № 2155-VIII.
 • Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 г. № 851-IV.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 356 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 749 «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 992 «Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1215 «Про затвердження Порядку проведення процедури оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 193 «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів»
 • Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 20.07.2007 № 141 «Про затвердження Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2007 р. за № 862/14129.
 • Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 18.12.2012 № 739 «Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 2013 р. за № 108/22640.
 • Про позначку кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, затверджені Наказом Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 01.02.2019 № 316/5/57. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2019 р. за № 123/33094
 • Наказ Міністерства юстиції України від 04.11.2019 № 3398/5 «Про затвердження Порядку подання до центрального засвідчувального органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 р. за № 1147/34118.
 • Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 28 липня 2020 року №112 «Про затвердження Порядку ведення реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.08.2020 за № 798/35081.