Реєстрація

Для того щоб стати користувачем ЕП, необхідно пройти реєстрацію в КНЕДП ОПУ.

Процедура реєстрації проводиться в центрі реєстрації КНЕДП ОПУ (центральному чи відокремленому) в робочий час відповідно до розпорядку роботи КНЕДП ОПУ.

Перед реєстрацією необхідно ознайомитися з законодавством у сфері ЕП, положеннями Регламенту КНЕДП ОПУ, термінологією у сфері ЕП.

Для реєстрації необхідно особисто прибути до центру реєстрації і надати адміністратру реєстрації такі документи:

  • заяву на проведення реєстрації, генерації ключів і формування сертифіката;
  • оригінал паспорта;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), раніше (ІПН);
  • оригінал службового посвідчення;
  • завірену кадровим підрозділом копію або витяг з наказу про призначення на посаду.

При проведенні реєстрації перед видачею в особисте користування носія ключової інформації (НКІ) адміністратор реєстрації нагадує правила поводження з ключами і НКІ.

У результаті процедури реєстрації дані користувача ЕП заносяться до електронного реєстру КНЕДП ОПУ. Крім того, адміністратор реєстрації робить ксерокопії паспорта користувача, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП), які зберігаються в справі користувача КНЕДП ОПУ.

КНЕДП ОПУ несе відповідальність за збереження персональних та службових даних користувача і реалізує комплекс організаційних і технічних заходів щодо їх захисту.