Реєстрація

Під реєстрацією Підписувача (Створювача електронної печатки) розуміється внесення інформації про Підписувача (Створювача електронної печатки) до реєстру Підписувачів (Створювачів електронної печатки) КНЕДП.

Проведення реєстрації здійснюється в КНЕДП (ВПР) у робочий час згідно з розпорядком роботи КНЕДП (ВПР).

Для проведення реєстрації особа подає до КНЕДП заяву про проведення реєстрації та комплект документів за переліком та у порядку, що визначені у цьому Регламенті та порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 749.

Для проведення реєстрації особа (Заявник), яка бажає стати Підписувачем, повинна надати до КНЕДП (ВПР) такі документи:

  • заяву на проведення реєстрації та формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа електронного підпису (додаток № 1 до Регламенту);
  • оригінал паспорта або паспорта заявника, виготовленого у формі ID-картки, що містить безконтактний електронний носій (також надаються засвідчені підписом власника копії 1–2 сторінок паспорта (3–6 за наявності відміток) або лицьового та зворотного боку ID-картки);
  • оригінал картки фізичної особи – платника податків з реєстраційним номером облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) та її копію, засвідчену підписом власника (у разі якщо через релігійні переконання посадова особа відмовилася від РНОКПП не подається, однак надається засвідчена підписом власника копія відповідної сторінки паспорта з відміткою про це);
  • копію наказу або витяг з наказу, або довідку кадрового підрозділу про призначення на посаду (перебування на посаді), що завірена належним чином. Вказаний документ має бути видано/посвідчено не пізніше 5 днів до звернення до КНЕДП (ВПР).

Документи (заява, копії паспортів тощо) засвідчуються підписом Заявника (Підписувача) та звіряються уповноваженою особою КНЕДП, якій надаються копії разом з оригіналами. Використання факсимільного підпису під час засвідчення документів не допускається.

Для проведення реєстрації уповноважена посадова особа (Заявник) органу прокуратури чи іншого державного органу, який бажає стати Створювачем електронної печатки, повинен надати до КНЕДП (ВПР) такі документи:

  • заяву на проведення реєстрації та формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа електронної печатки (додаток № 2 до Регламенту);
  • копію організаційно-розпорядчого документа про створення чи початок роботи відповідного органу прокуратури чи іншого державного органу або копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Вказаний документ має бути посвідчено не пізніше 5 днів до звернення до КНЕДП (ВПР);
  • копію наказу (копії наказів) керівництва органу прокуратури чи іншого державного органу про використання відповідної печатки та осіб, які відповідальні за її отримання і правильне застосування. Вказаний документ має бути посвідчено не пізніше 5 днів до звернення до КНЕДП (ВПР);
  • оригінал паспорта або паспорта уповноваженої особи, виготовленого у формі ID-картки, що містить безконтактний електронний носій (також надаються засвідчені власноручним підписом власника копії 1–2 сторінок паспорта (3–6 за наявності відміток) або лицьового та зворотного боку ID-картки);
  • копію наказу або витяг з наказу, або довідку кадрового підрозділу про призначення на посаду (перебування на посаді), що завірена належним чином. Вказаний документ має бути видано/посвідчено не пізніше 5 днів до звернення до КНЕДП (ВПР).

Документи (заява, копії паспортів тощо) засвідчуються власноручним підписом уповноваженої посадової особи Заявника (Створювача електронної печатки) з накладенням на заяву відтиску відповідної печатки та звіряються уповноваженою особою КНЕДП, якій надаються копії разом з оригіналами. Використання факсимільного підпису під час засвідчення документів не допускається.

До розгляду не приймаються документи, які мають підчистки, дописки, закреслені слова, інші незастережні виправлення або написи олівцем, а також пошкодження, внаслідок чого їх текст неможливо прочитати.

Бланки реєстраційних документів (заява на проведення реєстрації та формування кваліфікованого сертифіката тощо) встановленої форми розміщуються на інформаційному ресурсі КНЕДП.