Порядок поновлення чинності сертифікатів

Поновлення чинності сертифіката ключа можливе лише для сертифікатів, що заблоковані. Скасовані сертифікати поновленню не підлягають.

Поновлення чинності сертифіката здійснюється КНЕДП на підставі заяви, яку Підписувач (Створювач електронної печатки) особисто подає до КНЕДП (ВПР) у випадку, якщо блокування відбувалося за заявою Підписувача (Створювача електронної печатки).

Поновлення чинності сертифіката здійснюється КНЕДП на підставі заяви, що надходить в установленому порядку до КНЕДП (ВПР) або черговому адміністратору реєстрації.

Поновлення чинності сертифіката за заявою в усній формі

Заява в усній формі подається черговому адміністратору реєстрації за телефоном.

Підписувач (Створювач електронної печатки) повинен повідомити відповідній посадовій особі КНЕДП таку інформацію:

  • своє прізвище, ім’я та по батькові;
  • ключову фразу-пароль.

Заява в усній формі приймається тільки при збігу даних Підписувача (Створювача електронної печатки) та фрази-пароля, переданих у заяві, з інформацією, що знаходиться в реєстрі Підписувачів (Створювачів електронної печатки).

Приймання та обробка усної заяви здійснюються у робочий час відповідною особою КНЕДП (ВПР) або цілодобово черговим адміністратором реєстрації. Обробка усної заяви про поновлення чинності сертифіката здійснюється безпосередньо після приймання заяви.

Черговий адміністратор реєстрації після перевірки повідомлених даних за допомогою ПТК формує запит на поновлення сертифіката та передає його до КНЕДП.

Поновлення чинності сертифіката за заявою в паперовій формі

Заява в паперовій формі подається до КНЕДП (ВПР) за відповідною формою (додаток № 3 до Регламенту).

Заява про поновлення чинності сертифіката засвідчується власноручним підписом власника сертифіката.

Подання заяви про поновлення чинності сертифіката та її розгляд здійснюються тільки в робочий час відповідно до розпорядку роботи КНЕДП (ВПР).

Під час приймання заяви оператор реєстрації чи адміністратор реєстрації КНЕДП проводить ідентифікацію Підписувача (Створювача електронної печатки) шляхом установлення особи за паспортом громадянина України та звірення паспортних даних зі збереженими в реєстрі Підписувачів (Створювачів електронної печатки).

За умови позитивного результату ідентифікації оператор реєстрації передає заяву адміністратору реєстрації. Адміністратор реєстрації за допомогою ПЗ формує запит на поновлення чинності сертифіката з вказанням терміну поновлення та передає його до КНЕДП.

Обробка заяви в паперовій формі про поновлення чинності сертифіката здійснюється протягом не більше ніж дві години з моменту подання заяви.

Адміністратор реєстрації, як і оператор реєстрації, може проводити процедури з ідентифікації та реєстрації заяви.

Поновлення чинності сертифіката за зверненням керівництва установи, до якої належить Підписувач (Створювач електронної печатки)

Поновлення чинності сертифіката здійснюється КНЕДП на підставі звернення від керівництва підрозділу, до якого належить Підписувач (Створювач електронної печатки) (у тому числі кадрового), із зазначенням обставин, які викликають необхідність поновлення сертифіката, та долученням належним чином засвідчених копій відповідних документів (у тому числі рішенням суду про поновлення кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, яке набрало законної сили).

Подання звернення про поновлення чинності сертифіката та його розгляд здійснюються тільки в робочий час відповідно до розпорядку роботи КНЕДП (ВПР).

Під час приймання заяви оператор реєстрації чи адміністратор реєстрації КНЕДП проводить ідентифікацію Підписувача (Створювача електронної печатки) шляхом установлення особи за паспортом громадянина України та звірення даних зі збереженими в реєстрі Підписувачів (Створювачів електронної печатки).

За умови позитивного результату ідентифікації оператор реєстрації передає заяву адміністратору реєстрації. Адміністратор реєстрації за допомогою ПТК формує запит на поновлення сертифіката та передає його до КНЕДП.

Обробка заяви про поновлення чинності сертифіката повинна здійснюватися протягом не більше ніж дві години з моменту подання.

Адміністратор реєстрації, як і оператор реєстрації, може проводити процедури з ідентифікації та реєстрації заяви чи звернення.

Часом поновлення чинності сертифіката вважається час виключення сертифіката Підписувача (Створювача електронної печатки) зі СВС.

Поновлення чинності сертифіката за повідомленням контролюючого органа чи на підставі судового рішення 

Повідомлення контролюючого органа про встановлення недостовірності інформації щодо факту компрометації особистого ключа користувача електронних довірчих послуг, подається письмово тим контролюючим органом, який раніше повідомляв про цю підозру, до КНЕДП (ВПР) у довільній формі.

Повідомлення виконується на бланку контролюючого органа, повинно містити визначені законодавством обов’язкові реквізити (номер, дата, підпис тощо) та зазначенням обставин, які викликають необхідність поновлення. До повідомлення долучаються належним чином засвідчених копій відповідних документів (за наявності).

Рішення суду про поновлення кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, яке набрало законної сили, надходить письмово до КНЕДП (ВПР) та має бути належним чином оформлене, відповідно до вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 № 814.

Надходження повідомлення чи судового рішення та його розгляд здійснюються тільки в робочий час відповідно до розпорядку роботи КНЕДП (ВПР).

Під час отримання повідомлення чи судового рішення адміністратор реєстрації перевіряє отримані документи та проводить ідентифікацію користувача електронних довірчих послуг, щодо якого надійшла інформація, шляхом звірення даних зі збереженими в реєстрі Підписувачів (Створювачів електронної печатки).

За умови позитивного результату ідентифікації адміністратор реєстрації за допомогою ПТК формує запит на поновлення сертифіката передає його до КНЕДП.

Обробка такого повідомлення чи судового рішення про поновлення сертифіката здійснюється протягом не більше ніж дві години з моменту подання.