Порядок поновлення сертифіката

Поновлення сертифіката повертає йому статус діючого після того, як він був заблокований. Поновлення скасованого сертифіката неможливе.

Поновлення сертифіката можливо протягом терміну його дії і до закінчення періоду його блокування. Якщо до закінчення періоду блокування сертифіката власник не подає заяву про поновлення, КНЕДП ОПУ автоматично скасовує сертифікат протягом дня наступного за закінченням строку.

Дня поновлення сертифіката необхідно особисто подати заяву в паперовому вигляді в обслуговуючий центр реєстрації КНЕДП ОПУ. Прийом заяв здійснюється в робочий час відповідно до розпорядку роботи.

Заява заповнюється за встановленою формою та засвідчується підписом власника сертифіката. Форма заяви для заповнення може бути завантажена з сайту КНЕДП ОПУ. На сайті також розміщений зразок заповнення заяви. Заява подається адміністратору реєстрації КНЕДП ОПУ. Разом із заявою адміністратору пред'являється оригінал паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Адміністратор встановлює особу заявника за паспортом, звіряє паспортні дані із збереженими в базі даних КНЕДП ОПУ та ідентифікує заявника як користувача КНЕДП ОПУ. У разі успішної ідентифікації адміністратор реєстрації візує заяву, позначає на ній дату та час прийому.

Адміністратор реєстрації за допомогою спеціального ПЗ формує електронний запит на поновлення, засвідчує його своїм ЕП та надсилає на обробку до КНЕДП ОПУ. Після обробки заявки в КНЕДП ОПУ статус сертифіката змінюється на «діючий» і інформація про зміну статусу розміщуєьтся у списку відкликаних сертифікатів (СВС).

Сертифікат вважається чинним після поновлення з моменту публікації СВС з інформацією про відповідну зміну статусу.

Час обробки заяви про поновлення з моменту подачі до випуску СВС не може перевищувати двох годин.