Порядок блокування сертифіката

Блокування тимчасово припиняє дію сертифіката. Після блокування сертифіката Підписувач (Створювач електронної печатки) зобов’язаний або поновити сертифікат згідно з пунктом 4.20.14, або виконати скасування сертифіката згідно з пунктом 4.20.8 цього Регламенту. Для здійснення блокування сертифіката Підписувач (Створювач електронної печатки) подає заяву про блокування до КНЕДП (додаток № 3 до Регламенту).

Блокування сертифіката здійснюється КНЕДП на підставі заяви, що надходить в установленому порядку до КНЕДП (ВПР) або черговому адміністратору реєстрації в усній або паперовій формі.

Часом блокування сертифіката вважається час внесення інформації про зміну статусу сертифіката до СВС.

Блокування сертифіката за заявою в усній формі

Заява про блокування в усній формі подається черговому адміністратору реєстрації за телефоном.

Підписувач (Створювач електронної печатки) повинен повідомити відповідній посадовій особі КНЕДП таку інформацію:

 • своє прізвище, ім’я та по батькові;
 • ключову фразу-пароль.

Заява в усній формі приймається тільки при збігу даних Підписувача (Створювача електронної печатки) та фрази-пароля, переданих у заяві, з інформацією, що знаходиться в реєстрі Підписувачів (Створювачів електронної печатки).

Приймання та обробка усної заяви здійснюються у робочий час відповідною особою КНЕДП (ВПР) або цілодобово черговим адміністратором реєстрації. Обробка усної заяви про блокування сертифіката здійснюється безпосередньо після приймання заяви.

Черговий адміністратор реєстрації після перевірки повідомлених даних за допомогою ПТК формує запит на блокування сертифіката та передає його до КНЕДП.

Блокування сертифіката за заявою в паперовій формі

Заява в паперовій формі подається до КНЕДП (ВПР) за відповідною формою (додаток № 3 до Регламенту).

Заява про блокування сертифіката засвідчується власноручним підписом власника сертифіката.

Подання заяви в паперовій формі про блокування сертифіката та її розгляд здійснюються тільки в робочий час відповідно до розпорядку роботи КНЕДП (ВПР).

Під час приймання заяви оператор реєстрації чи адміністратор реєстрації КНЕДП проводить ідентифікацію Підписувача (Створювача електронної печатки) шляхом установлення особи за паспортом громадянина України та звірення паспортних даних зі збереженими в реєстрі Підписувачів (Створювачів електронної печатки).

За умови позитивного результату ідентифікації оператор реєстрації передає заяву адміністратору реєстрації. Адміністратор реєстрації за допомогою ПЗ формує запит про блокування сертифіката передає його до КНЕДП.

Обробка заяви в паперовій формі про блокування сертифіката здійснюється протягом не більше ніж дві години з моменту подання заяви.

Адміністратор реєстрації, як і оператор реєстрації, може проводити процедури з ідентифікації та реєстрації заяви.

Блокування сертифіката за зверненням керівництва установи, до якої належить Підписувач 

Звернення керівництва установи, до якої належить Підписувач, подається письмово до КНЕДП (ВПР) у довільній формі.

Звернення про блокування сертифіката виконується на бланку установи та повинно бути підписане власноручно керівником такого підрозділу (у тому числі кадрового) із зазначенням обставин, які викликають необхідність блокування, та долученням належним чином засвідчених копій відповідних документів.

Такими обставинами можуть бути:

 • тимчасове відсторонення від посади чи виконання службових обов’язків;
 • затримання або обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи цілодобового домашнього арешту;
 • тривале відрядження чи його продовження без можливості Підписувачу самостійно звернутися до КНЕДП (ВПР);
 • тривала хвороба чи стаціонарне лікування;
 • набрання законної сили рішенням суду про блокування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;
 • інші причини, які обмежують використання Підписувачем особистого ключа та не дають йому можливості самостійно здійснити блокування сертифіката.

Подання звернення в паперовій формі про блокування сертифіката та його розгляд здійснюються тільки в робочий час відповідно до розпорядку роботи КНЕДП (ВПР).

Під час отримання звернення адміністратор реєстрації перевіряє повноваження керівника та проводить ідентифікацію Підписувача шляхом звірення даних зі збереженими в реєстрі Підписувачів.

За умови позитивного результату ідентифікації адміністратор реєстрації за допомогою ПТК формує запит на блокування сертифіката передає його до КНЕДП.

Обробка такого звернення про блокування сертифіката здійснюється протягом не більше ніж дві години з моменту подання.

Блокування сертифіката за зверненням керівництва установи, до якої належить представник Створювача електронної печатки

Звернення керівництва установи, до якої належить представник Створювача електронної печатки, подається письмово до КНЕДП (ВПР) у довільній формі.

Звернення про блокування сертифіката виконується на бланку установи та повинно бути підписане власноручно керівником такого підрозділу (у тому числі кадрового) із зазначенням обставин, які викликають необхідність блокування, та долученням належним чином засвідчених копій відповідних документів.

Такими обставинами можуть бути:

 • тимчасове припинення використання електронної печатки;
 • тимчасове відсторонення від посади чи виконання службових обов’язків працівника, відповідального за її використання;
 • інші причини, які обмежують використання Створювачем електронної печатки особистого ключа.

Подання звернення в паперовій формі про блокування сертифіката та його розгляд здійснюються тільки в робочий час відповідно до розпорядку роботи КНЕДП (ВПР).

Під час отримання звернення адміністратор реєстрації перевіряє повноваження керівника та проводить ідентифікацію Створювача електронної печатки шляхом звірення даних зі збереженими в реєстрі Створювачів електронної печатки.

За умови позитивного результату ідентифікації адміністратор реєстрації за допомогою ПТК формує запит на блокування сертифіката передає його до КНЕДП.

Обробка такого звернення про блокування сертифіката здійснюється протягом не більше ніж дві години з моменту подання.

Блокування сертифіката за повідомленням контролюючого органа чи на підставі судового рішення 

Повідомлення контролюючого органа про підозру в компрометації особистого ключа користувача електронних довірчих послуг надходить письмово до КНЕДП (ВПР) у довільній формі.

Повідомлення виконується на бланку контролюючого органа, повинно містити визначені законодавством обов’язкові реквізити (номер, дата, підпис тощо) та зазначенням обставин, які викликають необхідність блокування. До повідомлення долучаються належним чином засвідчених копій відповідних документів (за наявності).

Рішення суду про блокування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, яке набрало законної сили, надходить письмово до КНЕДП (ВПР) та має бути належним чином оформлене, відповідно до вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 № 814.

Надходження повідомлення чи судового рішення та його розгляд здійснюються тільки в робочий час відповідно до розпорядку роботи КНЕДП (ВПР).

Під час отримання повідомлення чи судового рішення адміністратор реєстрації перевіряє отримані документи та проводить ідентифікацію користувача електронних довірчих послуг, щодо якого надійшла інформація, шляхом звірення даних зі збереженими в реєстрі Підписувачів (Створювачів електронної печатки).

За умови позитивного результату ідентифікації адміністратор реєстрації за допомогою ПТК формує запит на блокування сертифіката передає його до КНЕДП.

Обробка такого повідомлення чи судового рішення про блокування сертифіката здійснюється протягом не більше ніж дві години з моменту подання.